Passionär.se

På passionär.se bjuds du på konkreta guider, inspirerande bloggar, smarta verktyg och mycket mer. Vi är 50+ och tänker leva hela livet fullt ut. Välkommen!

Passionär.se-bloggen

2013-05-17
Passionär.se-bloggen

Av: Passionär.se

Forskning: Japansk studie visar varför kvinnor lever längre än män

I en artikel från BBC News skrivs det om en japansk forskare som hittat orsaken till varför kvinnor lever längre än män. Enligt studien skiljer sig kvinnors immunförsvar från männens och har bättre skydd mot infektioner och produktion av antikroppar. Immunförsvaret åldras långsammare vilket leder till att kvinnorna oftast lever längre.

Studien som gjordes på 356 friska män och kvinnor mellan 20 och 90 år, visade att T-cellerna (som skyddar mot infektioner) och B-cellerna (utsöndrar antikroppar) i immunförsvaret skiljer sig åt mellan kvinnor och män.

Blodproverna visade även att kvinnor har en högre ökning av celler som angriper infektioner än hos män och att T- och B-cellerna minskade i snabbare takt hos män än hos kvinnors vars celler var av samma sort.

- Den långsammare nedbrytningen av immunförsvaret hos kvinnor jämfört med män, sammanfaller med det faktum att kvinnor lever längre, säger professor Katsuiki Hirokawa, en av forskarna som ligger bakom studien.

Medellivslängden i Sverige 2012 låg på 79,8 år för män och på 83,5 år för kvinnor, enligt SCB.

Oavsett vad studierna säger om åldern och varför, är det ju alltid viktigt att hålla sig vid god hälsa. Det tycker i alla fall vi på Passionär.se så om du vill ha tips och råd hur du ska hålla dig frisk kan du kika vidare till våra verktyg & guider.

Må väl!
Passionär.se-gänget

1 kommentar
Kategori:Uncategorized
Annonser